Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010

Giải pháp chuyên ngành: Giáo dục

Giáo dục

Kế toán sổ cái Phoebus đã được triển khai và sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực quản lý trường học và các trung tâm ngoại ngữ.

Các hệ thống trường học thường bao gồm nhiều trường nằm ở nhiều nơi trên toàn quốc. Yêu cầu theo dõi, tổng hợp và cung cấp thông tin quản trị trực tuyến là công cụ tối cần thiết giúp ban điều hành nhìn rõ bức tranh tổng thể và ra những quyết định kịp thời để vận hành trôi chảy toàn bộ hệ thống. 

Giải pháp

 

Phoebus Ledger Accounting

 
 
 Phân hệ tài chính kế toán sử dụng một sổ kế toán thống nhất, kết hợp sổ cái, sổ phải thu và phải trả, sổ tiền mặt và dự án. Tính năng phân tích và báo cáo mở rộng và tùy biến cho phép người dùng quản lý doanh nghiệp tốt hơn.
Phoebus cũng cung cấp một loạt các ứng dụng phân tích và thiết kế truy vấn (BI) giúp quản lý hiệu quả kinh doanh, bao gồm cả hợp nhất, ngân sách, lập kế hoạch và dự báo. 
 • Hỗ trợ chuẩn mực kế toán Việt nam và quốc tế. Cung cấp báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
 • Tổng hợp / phân tích doanh thu /chi phí linh động theo 
  • Trường (campus),  khối lớp, vùng miền
  • Loại doanh thu : học phí, sách vở,  lệ phí ghi danh, tư vấn, tiền ăn , tiền xe ...
 • Phân tích hiệu quả Doanh thu / số lượng HS. Doanh thu theo niên khóa ...
 • Kiểm soát ngân sách / thực tế.
 • Quản lý công nợ phải thu / phải trả. Báo cáo tuổi nợ. 
 • Truy vấn nhanh và trích xuất nhanh ra Excel.
 • Dễ dàng thiết kế mọi loại bảng biểu, mẫu chứng từ : Yêu cầu thanh toán, ủy nhiệm chi, phiếu hạch toán, phiếu thu, phiếu chi.
 • Hệ thống phân quyền chặt chẽ và chi tiết.

Phoebus School Management

 
 
 

Phân hệ Phoebus School Management là công cụ quản lý thu chi , đăng ký học sinh, tình hình biến động học sinh 

Nó cung cấp kết nối hiệu quả giữa bộ phân kế toán tài chính và nhóm dự án. Nó có thể được tích hợp đầy đủ với các hệ thống thông tin hiện tại của công ty góp phần thúc đẩy liên lạc thông suốt giữa các bộ phận.

Phoebus School Management có thể được sử dụng trong các trường 1 cơ sở hoặc hệ thống trường có nhiều cơ sở, cung cấp các báo cáo tổng hợp  trên toàn hệ thống Nó hoàn toàn có thể mở rộng cho các tổ chức lớn và có thể được sử dụng tại nhiều địa điểm trên một mạng WAN hoặc Internet. 

 Phoebus Fixed Asset Register


   Theo dõi tình hình mua sắm và sử dụng Tài sản cố định của dự án.
 • Theo năm mua sắm, ngân sách 
 • Theo nhóm TS như : Trang thiết bị, máy tính, thiết bị viễn thông, xe cộ.
 • Theo người sử dụng, nơi sử dụng. tình trạng chuyển giao TSCĐ.
 • In nhãn TSCĐ. 
 • Kiểm kê TSCĐ
 • Theo dõi các hợp đồng bảo hiểm TSCĐ.
 

Phoebus Internet Communicator


 Phoebus Internet Communicator giải quyết triệt để vấn đề trao đổi và đồng bộ thông tin giữa các chi nhánh với nhau mà không đòi hỏi cao về hạ tầng cơ sở và đường truyền ổn định giữa các chi nhánh. Thông tin có thể được đồng bộ ngay cả qua ADSL hoặc kết nối quay số.

 • Tự động đồng bộ dữ liệu từ server –> server hoặc trạm làm việc -> server qua internet.
 • Tùy biến chọn nhóm dữ liệu cần đồng bộ.
 • Tùy biến khoảng thời gian giữa các lần chạy đồng bộ dữ liệu.
 • Chọn loại thông tin gửi đi và thông tin nhận về
 • Mã hóa thông tin khi gửi đi.
 • Chỉ cần kết nối ADSL. 

Áp dụng thực tế :
 Hệ thống trường của quý công ty mở rộng ở các tỉnh, thành. Các hóa đơn và phiếu thu cần được chuyển về trung tâm dữ liệu sau mỗi 30 phút. Danh mục các khóa học, môn học và giá bán sách vở, dịch vụ đưa đón học sinh được cập nhật từ Trung tâm đến các trường định kỳ sau mỗi ngày.
 Các trường được mở rộng với tốc độ nhanh, do đó cung cấp đường truyền ổn định cho tất cả các cửa hàng trong chuỗi là không khả thi.
 Giải pháp cho quý công ty là sử dung Phoebus Internet Comunicator để tự động hóa việc chuyển dữ liệu tử các trường về trung tâm định kì. Thời điểm chuyển dữ liệu sau 30 phút , hoặc vài giờ  hoặc mỗi ngày tùy thuộc vào dạng kết nối internet tại chi nhánh. 

 

Phoebus Inventory


Quản lý sách vở, đồng phục, công cụ giảng dạy ở các trường.
 • Phân loại danh mục vật tư theo nhóm. 
 • Theo dõi tình trạng nhập hàng theo đơn hàng, hóa đơn.
 • Tình giá xuất trung bình theo bình quân gia quyền, bình quân cuối kỳ, nhập trước xuất trước, theo yêu cầu quản lý.
 • Lưu chuyển hàng hóa giữa các trường.
 • Kiểm kê kho định kỳ.
 • So khớp với giá trị trên hệ thống kế toán

Giải pháp chuyên ngành : Dầu khí

Nguồn : http://www.spc-technology.com/giai-phap-1/dau-khi


Dầu khí

 SPC luôn tập trung phát triển các hệ thống phần mềm ứng dụng hàng đầu cho ngành dầu khí nhằm nâng cao năng lực quản lý cho các dự án thăm dò khai thác và các dự án phát triển.

Giải pháp


 

Phoebus Ledger Accounting

 
 

 Phân hệ tài chính kế toán sử dụng một sổ kế toán thống nhất, kết hợp sổ cái, sổ phải thu và phải trả, sổ tiền mặt và dự án. Tính năng phân tích và báo cáo mở rộng và tùy biến cho phép người dùng quản lý doanh nghiệp tốt hơn.
Phoebus cũng cung cấp một loạt các ứng dụng phân tích và thiết kế truy vấn (BI) giúp quản lý hiệu quả kinh doanh, bao gồm cả hợp nhất, ngân sách, lập kế hoạch và dự báo. 

 • Hỗ trợ chuẩn mực kế toán Việt nam và quốc tế. Cung cấp báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
 • Đa tiền tệ. Bản tệ có thể là VND/USD hay đồng tiền ở quốc gia mà dự án khách hàng triển khai. Tự động đánh giá chênh lệch vào cuối kỳ.
 • Hệ thống tài khoản tùy biến theo yêu cầu của dự án. 
 • Tổng hợp / phân tích chi phí linh động theo 
  • Nhóm chi phí G&A, G&G, Drilling, Development
  • Hạng mục ngân sách, theo năm ngân sách, hạng mục AFE.
  • Lô, theo giếng (Block/ Well)
  • Tỷ lệ góp vốn ( Partner Shared Ratio).
 • Báo cáo theo Accrual Basis / Cash Basis. Truy nguyên từ tổng hợp xuống chi tiết từng nghiệp vụ. Xem chứng từ gôc nghiệp vụ online.
 • Hỗ trợ định dạng e-banking HSBCnet –iFile, CitiDirect.
 • Kiểm soát ngân sách / thực tế.
 • Quản lý công nợ phải trả. Báo cáo tuổi nợ. Định thời hạn thanh toán tự động cho từng khách hàng.
 • Truy vấn nhanh và trích xuất nhanh ra Excel.
 • Dễ dàng thiết kế mọi loại bảng biểu, mẫu chứng từ : Yêu cầu thanh toán, ủy nhiệm chi, phiếu hạch toán, phiếu thu, phiếu chi.
 • Hệ thống phân quyền chặt chẽ và chi tiết.

Phoebus Cost Management

 
 

Phân hệ Phoebus Cost Management là công cụ hiệu quả cho nhóm quản lý chi phí dự án (Cost Control Team).

Nó cung cấp kết nối hiệu quả giữa bộ phân kế toán tài chính và nhóm dự án. Nó có thể được tích hợp đầy đủ với các hệ thống thông tin hiện tại của công ty góp phần thúc đẩy liên lạc thông suốt giữa các bộ phận.

Phoebus Cost Management có thể được sử dụng trong các dự án đơn lẻ hoặc một danh mục đầu tư  nhiều dự án, cung cấp các báo cáo tổng hợp  trên toàn dự án. Nó hoàn toàn có thể mở rộng cho các tổ chức lớn và có thể được sử dụng tại nhiều địa điểm trên một mạng WAN hoặc Internet.

Phoebus Cost Management  cực kỳ linh hoạt và có thể được sử dụng trong các tổ chức với ngân sách dự án nhiều triệu đô la. Nó rất dễ dàng để thiết lập cho phép người dùng cấu hình hệ thống cho phù hợp với yêu cầu riêng của mình. 

Phoebus Cost Management  được thiết kế để được sử dụng bởi tất cả các thành viên của nhóm dự án có yêu cầu để quản lý, phân tích và báo cáo hiệu suất chi phí dự án. Điều này có thể bao gồm giám đốc, quản lý dự án, kế toán chi phí và chuyên viên kiểm soát chi phí.

 • Tổ chức và phân cấp hạng mục dự án theo Work Break Down Structure. 
 • Phân tích theo gói thầu, hợp đồng, nhà cung cấp, nhóm chi phí, địa điểm thi công.
 • Theo dõi ngân sách cho từng hạng mục - FDP version và những thay đổi ngân sách theo thời gian (Budget version).
 • Theo dõi các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành cuối cùng của hạng mục - EFC (estimated Final Cost)
 • Phasing chi phí thực hiện. Theo dõi kế hoạch hoàn thành các hạng mục.
 • Theo dõi VOWD (Value Of Work Done) - phần giá trị đã thực hiện của từng hạng mục , từng gói thầu.
 • Thiết kế báo cáo và truy vấn tùy biến cho phép phân tích , tổng hợp và trình bày thông tin dự án dễ dàng. Trích xuất báo cáo ra Excel
 • Phân tích drill down khi chạy báo cáo từ tổng hợp tới chi tiết từng nghiệp vụ
 

 Phoebus XL

         

MS Excel là công cụ không thể thiếu đối với chuyên gia phân tích tài chính.

Phoebus XL kết nối bất kỳ nguồn dữ liệu nào và trích xuất chúng ra Excel cho bạn sử dụng. 

Sử dụng form định nghĩa dữ liệu cần trích xuất, bạn có thể lấy ra số tổng hợp hoặc chi tiết theo yêu cầu ngay trong Excel. 

Bạn cũng có thể vẽ biểu đồ ngay với nguồn dữ liệu bạn trích xuất. 

Với Phoebus Excel, các báo cáo phân tích doanh thu theo dự án. cấu trúc chi phí theo nhóm hoặc tổng hợp có thể thực hiện dễ dàng và sáng sủa.

Tính năng Drill-Down cho phép đi sâu tìm hiểu bất kỳ con số nào bạn muốn. Ví dụ từ chi phí cả năm tổng hợp, bạn có thể biết ngay chi phí G&A, G&G, Overhead, PCA ..., chi phí Accrual Basis vs Cash Basis theo từng budget code.

Không bao giờ bạn cần copy&paste kết quả giữa các báo cáo nữa. Tất cả các con số đều thống nhất (consistent) cho dù nó được trình bày trong báo cáo nào đi nữa. 
Bạn muốn biết thêm? Hãy theo các liên kết bên dưới.
 

 Phoebus Fixed Asset Register


   Theo dõi tình hình mua sắm và sử dụng Tài sản cố định của dự án.
 • Theo năm mua sắm, ngân sách 
 • Theo nhóm TS như : Trang thiết bị, máy tính, thiết bị viễn thông, xe cộ.
 • Theo người sử dụng, nơi sử dụng. tình trạng chuyển giao TSCĐ.
 • In nhãn TSCĐ. 
 • Kiểm kê TSCĐ
 • Theo dõi các hợp đồng bảo hiểm TSCĐ.
 

Purchase Order Processing


  Quản lý qui trình mua sắm vật tự dịch vụ trong dự án.
 • Theo dõi đơn hàng Purchase Order / Service Order
 • Phân tích đơn hàng theo hợp đồng. 
 • Theo dõi quá trình nhận hàng 
 • Theo dõi và so khớp hóa đơn và đơn hàng và phiếu giao hàng

 

Phoebus Inventory


Quản lý vật tư mua về và sử dụng trong dự án
 • Phân loại danh mục vật tư theo nhóm : Casing, Tubing, Bits, Well-Head, Completion Equipment,Liner-Hanger 
 • Phân loại chi tiết hơn theo phân nhóm Casing 30", 24", 18" 5/8, 13" 3/8 ..... Bits 36", 28" 23" ....
 • Theo dõi tình trạng nhập hàng theo đơn hàng, hóa đơn và tình hình thanh toán.
 • Theo dõi lượng vật tư xuất kho sử dụng cho các giếng. Tổng hợp vật tư khi hoàn tất giếng.
 • Lưu chuyển vật tư giữa các giếng.
 • Theo dõi vật tư mang đi gia công, sửa chữa, lắp ghép, thay đổi.
 • Kiểm kê kho định kỳ.
 • So khớp với giá trị trên hệ thống kế toán
  

Thứ Hai, 15 tháng 11, 2010

Phoebus School Management

Written by Do Phuong Nam
http://www.spc-technology.com/giai-phap/phoebus-school

 • Quý trường đang cần một giải pháp kế toán?
 • Quý trường đã sử dụng giải pháp kế toán cho đơn vị mình nhưng giải pháp đó chưa có tính liền mạch giữa quản lý học sinh, quản lý thu chi với hệ thống kế toán sổ cái?
 • Quý trường có một hệ thống cơ sở lớn và việc quản lý dữ liệu, quản lý số lượng học sinh, học phí, lệ phí là một bài toán khó?
 • Quý trường đang cần một giải pháp có tính nhất quán cho toàn hệ thống, với tính năng đa dạng và mạnh mẽ, từ việc quản lý học sinh đến việc quản lý sổ sách kế toán?
      • Quý trường đang cần một giải pháp toàn diện đi kèm với nó là khả năng thiết lập các loại báo cáo chuyên nghiệp, đặc thù ?


PHOEBUS SCHOOL MANAGEMENT 
CHÍNH LÀ GIẢI PHÁP TỐI ƯU NHẤT ĐỂ ĐÁP ỨNG TẤT CẢ NHỮNG YÊU CẦU TRÊN

    Đúng như tên gọi, Phoebus School Management là chương trình hỗ trợ quản lý học sinh và quản lý thu chi trong trường học, kết hợp với bộ giải pháp PhoebusPhoebus School trở thành công cụ đắc lực nhất trong quy trình thực hiện sổ sách kế toán, quản lý kho và quản lý học sinh cho toàn hệ thống cơ sở của quý trường.
    Ra đời vào năm 2008 với những đối tác có hệ thống cơ sở lớn,   giải pháp của chúng tôi vẫn đáp ứng toàn diện nhu cầu của khách hàng, không ngại phát triển và đổi mới sản phẩm cho phù hợp với những yêu cầu riêng của từng đối tác. 
   

    Khi khách hàng càng có nhiều cơ sở, văn phòng hay chi nhánh, thì  điểm mạnh của chương trình càng được thể hiện rõ, với những ứng dụng công nghệ mới nhất và mạnh mẽ nhất, giải pháp của chúng tôi luôn đem lại sự hài lòng cho khách hàng, qua nhiều năm hoạt động, dữ liệu từ các cơ sở chuyển về hội sở vẫn xuyên suốt và liên tục, sự cố đối với dữ liệu gần như  là 0%.
Nguyên tắc hoạt động của Hệ thống Phoebus


    Được thiết kế với cấu trúc khoa học, linh động đến từng chi tiết, các phương pháp hạch toán, hệ thống tài khoản, nghiệp vụ sẽ được thiết lập riêng theo quy tắc của khách hàng (người dùng tự định nghĩa), tránh gây ra sự phiền toái khi phải thay đổi cách thức hoạt động vốn có cho phù hợp với chương trình mới, đây là một đặc điểm mạnh của Phoebus mà ít có chương trình nào làm được việc này. Do đó, thời gian từ lúc triển khai cho tới lúc đi vào hoạt động trên toàn hệ thống thường rất nhanh, tùy vào dữ liệu của từng khách hàng.
 Bạn định nghĩa quy tắc hoạt động cho chương trình của chúng tôi
    

Tích hợp bộ công cụ báo cáo quản trị mạnh mẽ, nhà quản trị sẽ không tốn quá nhiều thời gian cho việc lập một báo cáo với những con số phức tạp.
Ngoài những báo cáo cơ bản, chúng tôi còn cung cấp giải pháp xây dựng báo cáo không hạn chế, nhờ đó, hệ thống báo cáo quản lý của quý trường sẽ phong phú hơn, đa dạng hơn rất nhiều, chưa kể đến tính mở của việc viết báo cáo, bất kỳ ai cũng có thể thiết lập được các báo cáo mà không cần phải quan tâm đến kiến thức lập trình phức tạp, quý trường sẽ tiết kiệm được khoản chi phí khá lớn cho việc thuê nhân lực xây dựng hệ thống báo cáo.


Hệ thống báo cáo quản trị đa dạng và linh hoạt chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng    
Tính năng của chương trình: (có thế thêm bớt, thay đổi tùy theo yêu cầu khách hàng)
 • Quản lý, tạo mới các mức học phí, các gói học phần dễ dàng, nhanh chóng.
 • Quản lý, tạo mới các loại hình dịch vụ, hàng hóa, cơ sở vật chất, dụng cụ học tập...
 • Quản lý học sinh, điểm số, thời khóa biểu, lịch học tập...v..v..
 • Tạo nhanh mã học sinhlập và in phiếu thu ngay khi học sinh bắt đầu đăng ký nhập học, việc lập phiếu thu rất đơn giản nhờ vào tính tự động hóa cao.
 • Ta sẽ tiến hành ghi nhận các phiếu thu vào sổ sách kế toán chỉ với một thao tác nhỏ, từ đó, có mối liên hệ chặt chẽ giữa việc thu chi và kế toán sổ cái.
 • Nhật ký được tự động cập nhật liên tục thông qua kết nối internet, kế toán trưởng sẽ kiểm soát được mọi hoạt động của đơn vị mình kịp thời.
 • Quản lý việc luân chuyển học sinh, thay đổi sĩ số học sinh một cách khoa học, bộ phận giáo vụ chỉ cần chạy các báo cáo tích hợp sẵn trong chương trình là có thể có được những con số chính xác về tình hình học sinh của mình.
 • Liệt kê, truy vấn các loại nhật ký, phiếu thu...v...v được thực hiện linh động, khả năng drilldown ngay trong chương trình mạnh mẽ..giúp cho nhà quản trị có cái nhìn tốt nhất trên từng con số.
 • Mọi hoạt động sẽ được tự động chuyển qua xử lý trên hệ thống Phoebus Management Suite, hệ thống dành riêng cho kế toán trung tâm, nơi tập hợp mọi nghiệp vụ kế toán hàng ngày của cơ sở (xem thêm về hệ thống sổ cái phoebus tại đây)
 • Tích hợp khả năng viết báo cáo chuyên sâu, ngoài những loại báo cáo thông thường, khách hàng còn có thể tự xây dựng được nhiều mẫu báo cáo chuyên nghiệp không giới hạn. Nhà quản trị sẽ có được báo cáo chi tiết chỉ với 1 click chuột.
 • Phù hợp với toàn bộ các trường học, các trung tâm đào tạo kỹ năng, ngoại ngữ...tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.
            Khả năng thiết lập báo cáo tùy biến, đa dạng, phong phú, Không giới hạn.

Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010

Hướng dẫn nhập hóa đơn bán hàng trong PhoebusCE


Written by Nam Do Phuong   www.spc-technology.com

A- Nhập Liệu

 Quá trình nhập liệu rất đơn giản vì được hỗ trợ tối đa bởi các chức năng tự  động hóa, anh(chị) chỉ cần thực hiện vài thao tác cơ bản là có thể xuất ngay một hóa đơn trong vòng chưa tới 1 phút.
Sau đây, chúng tôi xin hướng dẫn và giải thích cụ thể ý nghĩa của từng bước nhập liệu để anh(chị) có thể nắm chắc quy tắc nhập và in hóa đơn ngay sau khi đọc xong bài viết này
 
Sau khi log in, anh(chị) sẽ thấy giao diện chính để thực hiện nhập liệu hóa đơn như sau:
 
1/ Tại ô lệnh gõ C/ Enter hoặc click chuột vào button Tạo mới

2/ Lúc này, ô Số H.Đơn nội bộ sẽ sáng lên
Số hóa đơn nội bộ (SHĐNB) sẽ tự động là số hóa đơn liền kề với SHĐNB đã sử dụng trước đó, và theo một định dạng SHĐNB chung nhất
tùy vào yêu cầu nội bộ của từng Doanh nghiệp, Mẫu của Số hóa đơn này sẽ được định nghĩa sẵn từ trước.
*tại đây, số hóa đơn của chúng tôi là HD-0026, liền kề với số HĐ mà chúng tôi đã sử dụng trước đó là HD-0025, anh(chị) cũng có thể tùy chọn SHĐNB không bắt buộc phải là số liền kề.

__ Nhấn enter  hoặc TAB để chuyển sang bước tiếp theo__

3/ Tiếp theo, ta sẽ nhập ngày nghiệp vụ
Chương trình sẽ tự động điền ngày nghiệp vụ theo ngày tháng trên đồng hệ thống tại máy tính của anh (chị)
*Anh(chị) hãy chú ý một chút tới đồng hồ của máy tính, nếu ngày tháng chạy sai, thì ngày và kỳ trong bước 3 này sẽ chạy sai theo.

4/ Nhấn enter để chuyển sang bước 4, nhập số HĐ Tài chính, tương tự như số hóa đơn nội bộ, SHĐTC sẽ được tự động điền theo mẫu được định nghĩa từ trước và là số liền kề với số HĐ đã sử dụng trước đó
 • Số HĐ tài chính gồm 2 phần Ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn

5/ Nhập ngày xuất hóa đơn, ngày xuất hóa đơn tại đây sẽ tự động là ngày diễn ra nghiệp vụ, nếu anh(chị) muốn ngày xuất là một ngày nào đó trong tương lai thì ta sẽ chỉnh sửa trong bước này.
 **Tại vùng nhập liệu này anh(chị) sẽ thấy một lá cờ, lá cờ này đi kèm với diễn giải, nó sẽ thể hiện cho ta biết, hóa đơn này đã được xuất chưa? Có thể chỉnh sửa nội dung hóa đơn được không? Hóa đơn này có bị hủy hay chưa?


   Có thể chỉnh sửa nội dung 
  Đã xuất, không thể chỉnh sửa
 Hóa đơn đã bị hủy

6/ Nhập mã số thuế của Khách hàng

Nếu là một khách hàng mới, anh(chị) nhập trực tiếp MST , ô bên cạnh nhập tên Doanh nghiệp, và địa chỉ của Doanh nghiệp nhập vào ô phía dưới, sau khi nhập xong, khách hàng mới này sẽ được đưa vào Danh sách Khách hàng, lần sau, ta sẽ không phải thực hiện công đoạn nhập mới nữa mà chỉ cần nhấn phím [F5] và lựa chọn Khách hàng.

** để thực hiện công đoạn này được nhanh hơn, ta có thể nhập 1 phần mã số thuế của Khách hàng

Ví dụ tại đây chúng tôi nhập 0394 vào ô Mã số thuế và nhấn Enter, ngay lập tức, danh sách khách hàng sẽ chỉ liệt kê những khách hàng có chứa dãy số này, sau đó, ta chọn đúng tên của khách hàng, việc nhập thông tin khách hàng sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
Anh (chị)  có thể lập danh sách khách hàng này từ trước trong phần Tên và địa chỉ của chương trình.

7/ Nhập tên người mua và tên nhân viên bán hàng - Nhân viên bán hàng có thể nhấn F5 để chọn lựa hoặc tên nhân viên sẽ được cố đinh với tên truy cập chương trình PhoebusCE

8/  Nhập hàng hóa vật tư xuất bán - tham khảo bài viết tạo mới HHVT (click here)
Tại cột mã HHVT anh(chị) nhấn F5 để chọn loại hàng hóa vật tư mà DN xuất bán, có thể thao tác nhanh tương tự như bước 6 bằng cách: gõ một phần của mã HHVT, nhấn enter để cửa sổ danh sách HHVT, chọn hàng hóa vật tư đó, ngay lập tức HHVT sẽ được liệt kê với đầy đủ chi tiết đã được định nghĩa từ trước.

 
Anh chị chỉ cần điền Số lượng HHVT, Chương trình sẽ tự động tính Thuế, thành tiền
mức thuế tại đây nếu được định nghĩa sẵn từ trước thì anh chị sẽ không cần phải nhập mức thuế vào cột mức thuếTại đây anh(chị) chú ý rằng, nếu HHVT được ấn định giá bán theo ngoại tệ thì phía trên phần hình thức thanh toán, anh (chị) chọn ô ngoại tệ là loại ngoại tệ mà hàng hóa được ấn định, chương trình sẽ đưa ra tỷ giá được định nghĩa từ trước và nhân với Giá bán để xác định giá thành HHVT


Nếu anh (chị) để trống phần ngoại tệ trong mục hình thức thanh toán này thì Chương trình sẽ tự động hiểu anh(chị) lựa chọn hình thức thanh toán theo Giá bán được xác định từ trước,thao tác này chỉ áp dụng cho các mặt hàng có giá bán và loại tiền thanh toán là 2 đồng tiền khác nhau

Xem thêm ví dụ về thanh toán theo tỷ giá tại đây

Tới đây, anh(chị) đã hoàn thành việc nhập một hóa đơn xuất bán HHVT

Kiểm tra lại hóa đơn lần cuối trước khi in


Sau khi đã kiểm tra đầy đủ click OK để Chương trình ghi nhận lại hóa đơn này

 

B/ Thực hiện xuất và in hóa đơn

 
Trên thanh tác vụ, anh(chị) click button “Xuất”  
Chương trình sẽ đưa ra khuyến cáo:
 
Chọn OK để Chương trình ghi nhận việc Xuất hóa đơn và khóa chức năng chỉnh sửa đối với hóa đơn đã xuất này.
 
Ví dụ tại đây tôi chọn mẫu HD1 (mẫu hóa đơn sẽ được chúng tôi thiết kế theo nhu cầu của quý khách hàng, hoặc quý khách hàng có thể tự thiết kế mẫu )
 
 Chọn lệnh in sau khi xem trước bản in
 

Như vậy chúng ta đã hoàn tất Quy trình nhập và in hóa đơn. Các bạn hãy tham khảo thêm các bài viết khác để hiểu rõ Chương trình PhoebusCE