Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2010

Phoebus Step-By-Step Tutorial

Rất nhiều người sử dụng Phoebus hỏi về hướng dẫn chi tiết để thực hiện một chức năng nào đó. Đặc biệt là những người mới sử dụng.

Rõ ràng, "Tài liệu hướng dẫn sử dụng" hiện thời không hề phù hợp với những user mới.

SPC support team sẽ từng bước đưa lên các tutorial, screenshot, video ... để giúp user bắt nhịp nhanh hơn.

Stay with us, we will come back shortly !!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét