Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2010

Digital Signature

Chữ ký số

(Digital Certificate)

Phoebus hỗ trợ đầy đủ tính năng của chữ ký số theo tiêu chuẩn X.509 Certificate cho các mẫu biểu, chứng từ, báo cáo được in ra.  Bạn chỉ cần có một chứng thực số là có thể sử dụng cho các hợp đồng ,đơn hàng, hóa đơn ...với đầy đủ tính pháp lý được pháp luật công nhận.
 
Certificate Authority (CA) – Là thuật ngữ chỉ nhà cung cấp các chứng chỉ bảo mật. Có một số nhà cung cấp certificate tên tuổi được cài đặt sẵn trong các hệ thống Windows như Verisign, Thawte, GTE, CAcert ...

X.509 Certificate – Là chứng chỉ điện tử được tạo bởi một cơ quan chuyên cấp chứng chỉ điện tử, gọi là Certificate Authority (CA).
 
Ở Việt nam, Sự kiện Tập đoàn BCVT Việt Nam (VNPT) được phép cung cấp dịch vụ chứng thực số ngày 15/9/2009 có ý nghĩa rất quan trọng và là cơ sở nền tảng cho các hoạt động, giao dịch thông qua môi trường mạng.

  
Theo wikipedia Chữ ký số cho phép :

Khả năng xác định nguồn gốc

Các hệ thống mật mã hóa khóa công khai cho phép mật mã hóa văn bản với khóa bí mật mà chỉ có người chủ của khóa biết. Để sử dụng chữ ký số thì văn bản cần phải được mã hóa hàm băm(thường có độ dài cố định và ngắn hơn văn bản) sau đó dùng khóa bí mật của người chủ khóa để mã hóa, khi đó ta được chữ ký số. Khi cần kiểm tra, bên nhận giải mã (với khóa công khai) để lấy lại hàm băm và kiểm tra với hàm băm của văn bản nhận được. Nếu 2 giá trị này khớp nhau thì bên nhận có thể tin tưởng rằng văn bản xuất phát từ người sở hữu khóa bí mật.

Tính toàn vẹn

Cả hai bên tham gia vào quá trình thông tin đều có thể tin tưởng là văn bản không bị sửa đổi trong khi truyền vì nếu văn bản bị thay đổi thì hàm băm cũng sẽ thay đổi và lập tức bị phát hiện. 

Tính không thể phủ nhận

Trong giao dịch, một bên có thể từ chối nhận một văn bản nào đó là do mình gửi. Để ngăn ngừa khả năng này, bên nhận có thể yêu cầu bên gửi phải gửi kèm chữ ký số với văn bản. Khi có tranh chấp, bên nhận sẽ dùng chữ ký này như một chứng cứ để bên thứ ba giải quyết. Tuy nhiên, khóa bí mật vẫn có thể bị lộ và tính không thể phủ nhận cũng không thể đạt được hoàn toàn.

(trích Wikipedia)

 


 

3 bước để ký một tài liệu bằng chữ ký số từ Phoebus :

 
 
2. Print Preview tài liệu cần ký
 
 
3. Bấm nút Chữ ký số . Chọn file chứng thực mua ở bước 1
 
Nhập mật khẩu để ký
 
 
Bấm OK để tạo tệp pdf đã được ký. Khi mở tài liệu bằng Acrobat Reader v7 trở lên, bạn có thể thấy tài liệu được chứng thực bởi bên thữ 3 - nhà cung cấp chứng thực số của bạn.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét