Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 22 tháng 2, 2010

Đọc báo cáo Phoebus bằng Excel.

Nguồn (http://www.spc-technology.com/download/thong-bao/dhocbaocaophoebusbangexcel)
Phoebus có thể trích xuất dữ liệu ra Excel dễ dàng.

Mỗi khi bạn thấy dữ liệu Phoebus được trình bày ở dạng bảng, bạn đều có thể lưu dữ liệu trên bảng ra một tệp ngoài rồi mở tệp ấy bằng Excel, Work, hoặc Web Browser.

Ví dụ sau hướng dẫn bạn từng bước trích xuất toàn bộ nghiệp vụ liên quan tới 1 tài khoản bạn chọn ra bảng Excel

Bước 1 - Chạy chức năng AQ - Account Inquiry. như hình dưới:

(Bấm vào hình để xem ở kích thước thật)

Nếu danh sách các tài khoản chua hiện ra để bạn chọn, hãy bấm vào nút tìm kiếm phía trên bên phải (nút có hình ). 

Chọn Tài khoản bạn cần xem từ danh sách. Bấm OK để đóng cửa sổ lựa chọn lại.


Toàn bộ các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản 485201 bạn chọn sẽ hiện ra trong bảng truy vấn:


Bước 2 - Xuất những nghiệp vụ bạn thấy ra Tệp ngoài. Mở tệp ngoài để xem kết quả.

Bấm nút Print ở góc trên bên phải bảng nghiệp vụ  . Nếu bạn không thấy nút Print. Hãy bấm chuột phải lên bảng nghiệp vụ. Chọn lệnh Print từ menuChọn vị trí để lưu tệp ngoài. Nhập tên tệp (ví dụ TK 485201) như hình dưới


Bấm nút Save. Phoebus sẽ tự mở tệp bạn vừa lưu như hình dưới : Bước 3 - Nhưng còn Excel thì sao ?

Bạn có thể thấy tệp TK845210.htm  bạn lưu ra ngoài được lưu với định dạng *.htm. Bạn có thể dùng Excel để mở nó ra dễ dàng.
Để Phoebus tự động dùng EXCEL mở tệp báo cáo TK845210.htm thay vì dùng Browser bạn hãy thiết lập như sau:
Chọn menu Settings/Parameters.
Chỉ đường dẫn đến thư mục chứa file excel.exe. Bạn có thể bấm nút (1) bên phải để tìm kiếm. Sau khi hoàn tất. bấm OK.


Bạn không nhất thiết phải dùng Excel hoặc Browser mà có thể dùng bất kỳ ứng dụng nào hiểu được định dạng htm để mở báo cáo, Open Office chẳng hạn.

Sau khi bấm OK để hoàn tất. Phoebus sẽ dùng Excel mở báo cáo cho bạn mỗi khi nó ghi báo cáo ra tệp ngoài.

Stay tuned, have fun with Phoebus !!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét