Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 23 tháng 2, 2010

Viết báo cáo trong Phoebus với Excel. (bài 2)


(Nguồn : http://www.spc-technology.com/download/thong-bao/vietbaocaotrongphoebusvoiexcelbai2)
Trong bài 1, ta đã biết về report template, 3 quy tắc để viết report template, cách chạy báo cáo, lệnh XL để đổ ra Excel.
Trong bài 2 ta dùng Query Designer để tạo nguồn dữ liệu. Sau đó dùng Report Designer để thiết kế template.

Mục tiêu là viết báo cáo trích xuất danh mục Tài sản cố định. Khi chạy bạn sẽ chọn những mã tài sản mà bạn muốn có trong báo cáo. (Report Parameter)

Bạn nên xem thêm về  Query Designer ở đâyVideo hướng dẫn sẽ giúp bạn nắm bắt nhanh hơn. 

Bước 1 - Tạo nguồn dữ liệu bằng QD- Query Designer:

        Chọn chức năng QD như hình dưới. Bấm New để tạo một truy vấn mới có mã ASSET. Nguồn dữ liệu là AR.
(Bấm vào hình để xem kích thước lớn hơn)
Ở Tab Query Designer. 
  • Kéo và thả các mục dữ liệu Asset Code, Name, Status, B/S Depn Account, Gross, Net ... từ Selection List sang Output Items.
  • Kéo và thả mục dữ liệu Asset Code từ Selection List sang Filters. (Filters là tham số cho phép bạn lựa chọn điều kiện lọc để dữ liệu xuất hiện trên báo cáo)
  • Bấm OK để hoàn tất.
  • Bấm nút Report để xem kết quả.

Bước 2 - Thiết kế mẫu báo cáo với Report Designer

 Để thiết kế báo cáo. Bấm nút Design phía trên bên phải. Phoebus sẽ mở cửa sổ Report Designer và mở Template cho bạn sửa

    • Kéo và thả các mục dữ liệu từ DataSource bên của sổ Report Designer sang DataBand của template (dòng 4). Tag dữ liệu của nguồn ASSET phải nằm trong Databand __ASSET__X
    • Bạn có thể kéo các Tag khác để thiết kế định dạng cho báo cáo. 
    • Kết quả Template sau khi sửa như hình dưới : 

Tệp đính kèm (1)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét