Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2010

Viết báo cáo với Excel và Phoebus Report Designer. (bài 3)Video hướng dẫn bạn từng bước thiết kế báo cáo danh sách TSCĐ, nhóm theo vị trí sử dụng.

Bạn có thể nhóm theo nhiều cấp, không giới hạn group level.

Hãy xem chế độ toàn màn hình


Tệp đính kèm (3)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét