Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 9 tháng 3, 2010

Cách mở khóa cho người sử dụng bị kẹt

Phoebus có chức năng “Tình trạng đăng nhập” cho phép người sử dụng kiểm tra xem có những ai đã đăng nhập vào hệ thống và đang cùng sử dụng. Để xem ,nháy đúp chức năng “Tình trạng đăng nhập” như hình dưới :
Ở màn hình trên cho biết hiện có 3 thao tác viên (user) đăng nhập trong hệ thống.
Trong một hệ thống có nhiều máy tính nối mạng(máy trạm-workstation) cùng làm việc thì khi một user đã đăng nhập tại một máy trạm ,sau đó lại tiến hành đăng nhập đồng thời vào một máy trạm khác ,hệ thống sẽ không cho phép và xuất hiện thông báo như hình dưới:
Để có thể đăng nhập và làm việc với máy hiện tại,người sử dụng NTH phải thoát ra khỏi máy tính đã đăng nhập trước đó (COMPUTER1) rồi trở lại máy hiện tại (COMPUTER) đăng nhập trở lại và làm việc bình thường.

Lưu ý : Trường hợp khi người sử dụng đã đăng nhập và  đang làm việc tại một máy tính nhưng bị mất điện độ ngột thì khi khởi động lại máy tính,chạy lại Phoebus và bạn đăng nhập trở lại với tên user trên ở một máy tính trạm khác,hệ thống cũng sẽ thông báo như hình trên .

Để đăng nhập trở lại được bạn làm như sau : 
  1. Đăng nhập vào hệ thống sử dụng UserName = PBS ,Password = xxxxx --> hãy hỏi quản trị hệ thống mật khẩu này.
  2. Chạy chức năng “ Tình trạng đăng nhập”.
  3. Chọn mã thao tác viên bạn muốn reset (NTH) và bấm nút “Clear” hệ thống loại user bạn chọn (NTH) khỏi tình trạng đang đăng nhập.
Bây giờ thao tác viên NTH mới có thể log vào hệ thống bình thường.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét