Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 15 tháng 4, 2010

Hướng dẫn sử dụng liên kết chứng từ


Nguồn : https://sites.google.com/a/spc-technology.com/pbs/download/thong-bao/huongdansudunglienketchungtu
Bạn muốn xem ngay chứng từ gốc của nghiệp vụ với 1 cú click chuột ?
Bạn muốn lưu trữ, bảo quản các chứng từ ,tài liệu gốc (Hard Copy) an toàn hơn ?
Bạn muốn xem tài liệu hướng dẫn sử dụng của TSCĐ ngay trên màn hình ?
Bạn muốn đính kèm thông tin cho các đối tượng trong Phoebus như vật tư, nhân viên, khách hàng, ..... ?
Phoebus Document Link sẽ giúp bạn.
Tải về tài liệu hướng dẫn sử dụng tại đây

Tệp đính kèm (1)

  • DocumentLinks2010_004.pdf - vào 10:47 16-04-2010 bởi Ngo Thanh Tung (phiên bản 1) Xoá
    1353k Xem Tải xuống

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét