Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2010

Biên giới của truy vấn & báo cáo trong Phoebus

Nguồn : http://www.spc-technology.com/download/thong-bao/biengioicuatruyvanbaocaotrongphoebus

Nếu bạn đã quen với tính linh động của truy vấn & báo cáo Phoebus.  Tôi chắc rằng bạn có thể thiết lập một truy vấn (báo cáo) bất kỳ sau vài thao tác bằng cách kéo và thả.

Bạn có biết rằng biên giới của truy vấn & báo cáo trong Phoebus có thể mở rộng theo ý bạn ?  Nói cách khác,  Phoebus có thể truy cập cả những phần mềm khác (ED-External DataSource) . Hãy tưởng tượng bạn đang dùng nhiều chương trình quản trị khác HRM, CRM, MRP , và ngay cả ERP khác, và  Phoebus cung cấp toàn bộ các truy vấn báo cáo liên kết HRM, CRM, MRP, ERP lại với nhau

Một điều  quan trọng nữa là bạn không cần phải sao chép dữ liệu khác về CSDL Phoebus. Tất cả những gì bạn cần chỉ là quyền truy cập đến ED ( External DataSource)

Bạn có thể truy vấn và viết báo cáo cho những chương trình đó ngay bên trong Phoebus.

Hiện tại (version 3.5.1.79 trở lên)  hạn chế duy nhất của Phoebus là nó chỉ truy cập được dữ liệu lưu trên SQL Server.Dưới đây sẽ là các bước để tạo truy vấn và viết báo cáo cho 1 ED mẫu kèm theo trong SQL Server. :  Các đơn hàng của  Northwind Database 

Bước 1 . Tạo liên kết tới ED (Connection)

Sử dụng Phoebus Config để tạo liên kết tới ED.


Liên kết ta vừa tạo có mã = NW và kết nối tới CSDL Northwind.

Bước 2. Tạo mẩu tin mô tả dữ liệu (Data Schema) cho ED

Để tạo một mẩu tin mô tả dữ liệu (Schema), ta sử dụng lệnh ẩn QDADD trong Phoebus.

  • Tạo mới , đặt mã và diễn giải cho Schema. Mã Schema không được trùng với các Schema hệ thống có sẵn trong Phoebus.
  • Chọn các kết nối từ danh sách của ô Default Conn. Ta chọn NW
  • Bấm nút Select Table bên dưới . Phoebus hiển thị các bảng trong ED Northwind. Chọn Table Orders vì ta muốn viết báo cáo liên quan tới các đơn hàng
  • Bấm OK để chọn. Phoebus tự động tạo mô tả dữ liệu từ bảng Orders bạn chọn. Mô tả dữ liệu này có thể thay đổi để liên kết tới các schema khác giúp tạo ra các báo cáo phức tạp và đầy đủ hơn nhiều.
Bấm OK để lưu Schema bạn vừa tạo 

Bước 3. Sử dụng Data Schema để tạo truy vấn 

Chạy chức năng QD - Query Designer. Tạo 1 query mới với nguồn từ Schema bạn tạo ở bước 2 = NWQua tab Query Designer bạn sẽ thấy các cột của bảng Order sẵn sàng để kéo và thả.
Chọn vài cột và chạy thủ truy vấn. kết quả như bạn thiết kế. Bạn có thể in ra trục tiếp những gì bạn thấy. Hoặc dùng Excel để thiết kế báo cáo với hình ảnh , logo, đồ thị ...

Bước 4. Viết báo cáo từ truy vấn với Excel


Hãy tham khảo các bài viết sau để biết cách viết báo cáo với Phoebus Report Designer

Mẫu báo cáo để ra  kết quả như hình dưới có thể tải về tại đây 


Tệp đính kèm (1)

  • NWO.template.xls - vào 13:36 12-06-2010 bởi Ngo Thanh Tung (phiên bản 1) Xoá
    35k Tải xuống