Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 4 tháng 7, 2010

Một chút sắc màu

Nguồn http://www.spc-technology.com/download/thong-bao/motchutsacmau
Một chút thay đổi giao diện giúp bạn đỡ nhàm chán hơn với Phoebus. 

Phoebus hỗ trợ tải nhập tệp tin mô tả giao diện (Skin hoặc Pallete). Bạn có thể tự thiết kế skin cho mình với Palette Designer. 

Đơn giản hơn, hãy tải về skin và tải nhập vào Phoebus để có giao diện mới. 

Bước 1

Tải tập tin Skin về máy. 

Bước 2

Tic chọn menu : Skin/Custom Skin

Chọn Import Skin. 

Chọn file download từ bước 1

Bấm OK. Quá đơn giản ?

Hãy thử một vài skin dưới đây.

Asphalt.xml
AX 
 Chrome 
 Green 
 GWC 
 Hazel 
 LightGray 
 McLane 
 Plastic 
 Seven 
 Win7 

 

Tệp đính kèm (11)