Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010

Giải pháp chuyên ngành: Giáo dục

Giáo dục

Kế toán sổ cái Phoebus đã được triển khai và sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực quản lý trường học và các trung tâm ngoại ngữ.

Các hệ thống trường học thường bao gồm nhiều trường nằm ở nhiều nơi trên toàn quốc. Yêu cầu theo dõi, tổng hợp và cung cấp thông tin quản trị trực tuyến là công cụ tối cần thiết giúp ban điều hành nhìn rõ bức tranh tổng thể và ra những quyết định kịp thời để vận hành trôi chảy toàn bộ hệ thống. 

Giải pháp

 

Phoebus Ledger Accounting

 
 
 Phân hệ tài chính kế toán sử dụng một sổ kế toán thống nhất, kết hợp sổ cái, sổ phải thu và phải trả, sổ tiền mặt và dự án. Tính năng phân tích và báo cáo mở rộng và tùy biến cho phép người dùng quản lý doanh nghiệp tốt hơn.
Phoebus cũng cung cấp một loạt các ứng dụng phân tích và thiết kế truy vấn (BI) giúp quản lý hiệu quả kinh doanh, bao gồm cả hợp nhất, ngân sách, lập kế hoạch và dự báo. 
 • Hỗ trợ chuẩn mực kế toán Việt nam và quốc tế. Cung cấp báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
 • Tổng hợp / phân tích doanh thu /chi phí linh động theo 
  • Trường (campus),  khối lớp, vùng miền
  • Loại doanh thu : học phí, sách vở,  lệ phí ghi danh, tư vấn, tiền ăn , tiền xe ...
 • Phân tích hiệu quả Doanh thu / số lượng HS. Doanh thu theo niên khóa ...
 • Kiểm soát ngân sách / thực tế.
 • Quản lý công nợ phải thu / phải trả. Báo cáo tuổi nợ. 
 • Truy vấn nhanh và trích xuất nhanh ra Excel.
 • Dễ dàng thiết kế mọi loại bảng biểu, mẫu chứng từ : Yêu cầu thanh toán, ủy nhiệm chi, phiếu hạch toán, phiếu thu, phiếu chi.
 • Hệ thống phân quyền chặt chẽ và chi tiết.

Phoebus School Management

 
 
 

Phân hệ Phoebus School Management là công cụ quản lý thu chi , đăng ký học sinh, tình hình biến động học sinh 

Nó cung cấp kết nối hiệu quả giữa bộ phân kế toán tài chính và nhóm dự án. Nó có thể được tích hợp đầy đủ với các hệ thống thông tin hiện tại của công ty góp phần thúc đẩy liên lạc thông suốt giữa các bộ phận.

Phoebus School Management có thể được sử dụng trong các trường 1 cơ sở hoặc hệ thống trường có nhiều cơ sở, cung cấp các báo cáo tổng hợp  trên toàn hệ thống Nó hoàn toàn có thể mở rộng cho các tổ chức lớn và có thể được sử dụng tại nhiều địa điểm trên một mạng WAN hoặc Internet. 

 Phoebus Fixed Asset Register


   Theo dõi tình hình mua sắm và sử dụng Tài sản cố định của dự án.
 • Theo năm mua sắm, ngân sách 
 • Theo nhóm TS như : Trang thiết bị, máy tính, thiết bị viễn thông, xe cộ.
 • Theo người sử dụng, nơi sử dụng. tình trạng chuyển giao TSCĐ.
 • In nhãn TSCĐ. 
 • Kiểm kê TSCĐ
 • Theo dõi các hợp đồng bảo hiểm TSCĐ.
 

Phoebus Internet Communicator


 Phoebus Internet Communicator giải quyết triệt để vấn đề trao đổi và đồng bộ thông tin giữa các chi nhánh với nhau mà không đòi hỏi cao về hạ tầng cơ sở và đường truyền ổn định giữa các chi nhánh. Thông tin có thể được đồng bộ ngay cả qua ADSL hoặc kết nối quay số.

 • Tự động đồng bộ dữ liệu từ server –> server hoặc trạm làm việc -> server qua internet.
 • Tùy biến chọn nhóm dữ liệu cần đồng bộ.
 • Tùy biến khoảng thời gian giữa các lần chạy đồng bộ dữ liệu.
 • Chọn loại thông tin gửi đi và thông tin nhận về
 • Mã hóa thông tin khi gửi đi.
 • Chỉ cần kết nối ADSL. 

Áp dụng thực tế :
 Hệ thống trường của quý công ty mở rộng ở các tỉnh, thành. Các hóa đơn và phiếu thu cần được chuyển về trung tâm dữ liệu sau mỗi 30 phút. Danh mục các khóa học, môn học và giá bán sách vở, dịch vụ đưa đón học sinh được cập nhật từ Trung tâm đến các trường định kỳ sau mỗi ngày.
 Các trường được mở rộng với tốc độ nhanh, do đó cung cấp đường truyền ổn định cho tất cả các cửa hàng trong chuỗi là không khả thi.
 Giải pháp cho quý công ty là sử dung Phoebus Internet Comunicator để tự động hóa việc chuyển dữ liệu tử các trường về trung tâm định kì. Thời điểm chuyển dữ liệu sau 30 phút , hoặc vài giờ  hoặc mỗi ngày tùy thuộc vào dạng kết nối internet tại chi nhánh. 

 

Phoebus Inventory


Quản lý sách vở, đồng phục, công cụ giảng dạy ở các trường.
 • Phân loại danh mục vật tư theo nhóm. 
 • Theo dõi tình trạng nhập hàng theo đơn hàng, hóa đơn.
 • Tình giá xuất trung bình theo bình quân gia quyền, bình quân cuối kỳ, nhập trước xuất trước, theo yêu cầu quản lý.
 • Lưu chuyển hàng hóa giữa các trường.
 • Kiểm kê kho định kỳ.
 • So khớp với giá trị trên hệ thống kế toán

Giải pháp chuyên ngành : Dầu khí

Nguồn : http://www.spc-technology.com/giai-phap-1/dau-khi


Dầu khí

 SPC luôn tập trung phát triển các hệ thống phần mềm ứng dụng hàng đầu cho ngành dầu khí nhằm nâng cao năng lực quản lý cho các dự án thăm dò khai thác và các dự án phát triển.

Giải pháp


 

Phoebus Ledger Accounting

 
 

 Phân hệ tài chính kế toán sử dụng một sổ kế toán thống nhất, kết hợp sổ cái, sổ phải thu và phải trả, sổ tiền mặt và dự án. Tính năng phân tích và báo cáo mở rộng và tùy biến cho phép người dùng quản lý doanh nghiệp tốt hơn.
Phoebus cũng cung cấp một loạt các ứng dụng phân tích và thiết kế truy vấn (BI) giúp quản lý hiệu quả kinh doanh, bao gồm cả hợp nhất, ngân sách, lập kế hoạch và dự báo. 

 • Hỗ trợ chuẩn mực kế toán Việt nam và quốc tế. Cung cấp báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
 • Đa tiền tệ. Bản tệ có thể là VND/USD hay đồng tiền ở quốc gia mà dự án khách hàng triển khai. Tự động đánh giá chênh lệch vào cuối kỳ.
 • Hệ thống tài khoản tùy biến theo yêu cầu của dự án. 
 • Tổng hợp / phân tích chi phí linh động theo 
  • Nhóm chi phí G&A, G&G, Drilling, Development
  • Hạng mục ngân sách, theo năm ngân sách, hạng mục AFE.
  • Lô, theo giếng (Block/ Well)
  • Tỷ lệ góp vốn ( Partner Shared Ratio).
 • Báo cáo theo Accrual Basis / Cash Basis. Truy nguyên từ tổng hợp xuống chi tiết từng nghiệp vụ. Xem chứng từ gôc nghiệp vụ online.
 • Hỗ trợ định dạng e-banking HSBCnet –iFile, CitiDirect.
 • Kiểm soát ngân sách / thực tế.
 • Quản lý công nợ phải trả. Báo cáo tuổi nợ. Định thời hạn thanh toán tự động cho từng khách hàng.
 • Truy vấn nhanh và trích xuất nhanh ra Excel.
 • Dễ dàng thiết kế mọi loại bảng biểu, mẫu chứng từ : Yêu cầu thanh toán, ủy nhiệm chi, phiếu hạch toán, phiếu thu, phiếu chi.
 • Hệ thống phân quyền chặt chẽ và chi tiết.

Phoebus Cost Management

 
 

Phân hệ Phoebus Cost Management là công cụ hiệu quả cho nhóm quản lý chi phí dự án (Cost Control Team).

Nó cung cấp kết nối hiệu quả giữa bộ phân kế toán tài chính và nhóm dự án. Nó có thể được tích hợp đầy đủ với các hệ thống thông tin hiện tại của công ty góp phần thúc đẩy liên lạc thông suốt giữa các bộ phận.

Phoebus Cost Management có thể được sử dụng trong các dự án đơn lẻ hoặc một danh mục đầu tư  nhiều dự án, cung cấp các báo cáo tổng hợp  trên toàn dự án. Nó hoàn toàn có thể mở rộng cho các tổ chức lớn và có thể được sử dụng tại nhiều địa điểm trên một mạng WAN hoặc Internet.

Phoebus Cost Management  cực kỳ linh hoạt và có thể được sử dụng trong các tổ chức với ngân sách dự án nhiều triệu đô la. Nó rất dễ dàng để thiết lập cho phép người dùng cấu hình hệ thống cho phù hợp với yêu cầu riêng của mình. 

Phoebus Cost Management  được thiết kế để được sử dụng bởi tất cả các thành viên của nhóm dự án có yêu cầu để quản lý, phân tích và báo cáo hiệu suất chi phí dự án. Điều này có thể bao gồm giám đốc, quản lý dự án, kế toán chi phí và chuyên viên kiểm soát chi phí.

 • Tổ chức và phân cấp hạng mục dự án theo Work Break Down Structure. 
 • Phân tích theo gói thầu, hợp đồng, nhà cung cấp, nhóm chi phí, địa điểm thi công.
 • Theo dõi ngân sách cho từng hạng mục - FDP version và những thay đổi ngân sách theo thời gian (Budget version).
 • Theo dõi các yếu tố ảnh hưởng đến giá thành cuối cùng của hạng mục - EFC (estimated Final Cost)
 • Phasing chi phí thực hiện. Theo dõi kế hoạch hoàn thành các hạng mục.
 • Theo dõi VOWD (Value Of Work Done) - phần giá trị đã thực hiện của từng hạng mục , từng gói thầu.
 • Thiết kế báo cáo và truy vấn tùy biến cho phép phân tích , tổng hợp và trình bày thông tin dự án dễ dàng. Trích xuất báo cáo ra Excel
 • Phân tích drill down khi chạy báo cáo từ tổng hợp tới chi tiết từng nghiệp vụ
 

 Phoebus XL

         

MS Excel là công cụ không thể thiếu đối với chuyên gia phân tích tài chính.

Phoebus XL kết nối bất kỳ nguồn dữ liệu nào và trích xuất chúng ra Excel cho bạn sử dụng. 

Sử dụng form định nghĩa dữ liệu cần trích xuất, bạn có thể lấy ra số tổng hợp hoặc chi tiết theo yêu cầu ngay trong Excel. 

Bạn cũng có thể vẽ biểu đồ ngay với nguồn dữ liệu bạn trích xuất. 

Với Phoebus Excel, các báo cáo phân tích doanh thu theo dự án. cấu trúc chi phí theo nhóm hoặc tổng hợp có thể thực hiện dễ dàng và sáng sủa.

Tính năng Drill-Down cho phép đi sâu tìm hiểu bất kỳ con số nào bạn muốn. Ví dụ từ chi phí cả năm tổng hợp, bạn có thể biết ngay chi phí G&A, G&G, Overhead, PCA ..., chi phí Accrual Basis vs Cash Basis theo từng budget code.

Không bao giờ bạn cần copy&paste kết quả giữa các báo cáo nữa. Tất cả các con số đều thống nhất (consistent) cho dù nó được trình bày trong báo cáo nào đi nữa. 
Bạn muốn biết thêm? Hãy theo các liên kết bên dưới.
 

 Phoebus Fixed Asset Register


   Theo dõi tình hình mua sắm và sử dụng Tài sản cố định của dự án.
 • Theo năm mua sắm, ngân sách 
 • Theo nhóm TS như : Trang thiết bị, máy tính, thiết bị viễn thông, xe cộ.
 • Theo người sử dụng, nơi sử dụng. tình trạng chuyển giao TSCĐ.
 • In nhãn TSCĐ. 
 • Kiểm kê TSCĐ
 • Theo dõi các hợp đồng bảo hiểm TSCĐ.
 

Purchase Order Processing


  Quản lý qui trình mua sắm vật tự dịch vụ trong dự án.
 • Theo dõi đơn hàng Purchase Order / Service Order
 • Phân tích đơn hàng theo hợp đồng. 
 • Theo dõi quá trình nhận hàng 
 • Theo dõi và so khớp hóa đơn và đơn hàng và phiếu giao hàng

 

Phoebus Inventory


Quản lý vật tư mua về và sử dụng trong dự án
 • Phân loại danh mục vật tư theo nhóm : Casing, Tubing, Bits, Well-Head, Completion Equipment,Liner-Hanger 
 • Phân loại chi tiết hơn theo phân nhóm Casing 30", 24", 18" 5/8, 13" 3/8 ..... Bits 36", 28" 23" ....
 • Theo dõi tình trạng nhập hàng theo đơn hàng, hóa đơn và tình hình thanh toán.
 • Theo dõi lượng vật tư xuất kho sử dụng cho các giếng. Tổng hợp vật tư khi hoàn tất giếng.
 • Lưu chuyển vật tư giữa các giếng.
 • Theo dõi vật tư mang đi gia công, sửa chữa, lắp ghép, thay đổi.
 • Kiểm kê kho định kỳ.
 • So khớp với giá trị trên hệ thống kế toán