Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 9 tháng 12, 2010

Giải pháp chuyên ngành: Giáo dục

Giáo dục

Kế toán sổ cái Phoebus đã được triển khai và sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực quản lý trường học và các trung tâm ngoại ngữ.

Các hệ thống trường học thường bao gồm nhiều trường nằm ở nhiều nơi trên toàn quốc. Yêu cầu theo dõi, tổng hợp và cung cấp thông tin quản trị trực tuyến là công cụ tối cần thiết giúp ban điều hành nhìn rõ bức tranh tổng thể và ra những quyết định kịp thời để vận hành trôi chảy toàn bộ hệ thống. 

Giải pháp

 

Phoebus Ledger Accounting

 
 
 Phân hệ tài chính kế toán sử dụng một sổ kế toán thống nhất, kết hợp sổ cái, sổ phải thu và phải trả, sổ tiền mặt và dự án. Tính năng phân tích và báo cáo mở rộng và tùy biến cho phép người dùng quản lý doanh nghiệp tốt hơn.
Phoebus cũng cung cấp một loạt các ứng dụng phân tích và thiết kế truy vấn (BI) giúp quản lý hiệu quả kinh doanh, bao gồm cả hợp nhất, ngân sách, lập kế hoạch và dự báo. 
 • Hỗ trợ chuẩn mực kế toán Việt nam và quốc tế. Cung cấp báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
 • Tổng hợp / phân tích doanh thu /chi phí linh động theo 
  • Trường (campus),  khối lớp, vùng miền
  • Loại doanh thu : học phí, sách vở,  lệ phí ghi danh, tư vấn, tiền ăn , tiền xe ...
 • Phân tích hiệu quả Doanh thu / số lượng HS. Doanh thu theo niên khóa ...
 • Kiểm soát ngân sách / thực tế.
 • Quản lý công nợ phải thu / phải trả. Báo cáo tuổi nợ. 
 • Truy vấn nhanh và trích xuất nhanh ra Excel.
 • Dễ dàng thiết kế mọi loại bảng biểu, mẫu chứng từ : Yêu cầu thanh toán, ủy nhiệm chi, phiếu hạch toán, phiếu thu, phiếu chi.
 • Hệ thống phân quyền chặt chẽ và chi tiết.

Phoebus School Management

 
 
 

Phân hệ Phoebus School Management là công cụ quản lý thu chi , đăng ký học sinh, tình hình biến động học sinh 

Nó cung cấp kết nối hiệu quả giữa bộ phân kế toán tài chính và nhóm dự án. Nó có thể được tích hợp đầy đủ với các hệ thống thông tin hiện tại của công ty góp phần thúc đẩy liên lạc thông suốt giữa các bộ phận.

Phoebus School Management có thể được sử dụng trong các trường 1 cơ sở hoặc hệ thống trường có nhiều cơ sở, cung cấp các báo cáo tổng hợp  trên toàn hệ thống Nó hoàn toàn có thể mở rộng cho các tổ chức lớn và có thể được sử dụng tại nhiều địa điểm trên một mạng WAN hoặc Internet. 

 Phoebus Fixed Asset Register


   Theo dõi tình hình mua sắm và sử dụng Tài sản cố định của dự án.
 • Theo năm mua sắm, ngân sách 
 • Theo nhóm TS như : Trang thiết bị, máy tính, thiết bị viễn thông, xe cộ.
 • Theo người sử dụng, nơi sử dụng. tình trạng chuyển giao TSCĐ.
 • In nhãn TSCĐ. 
 • Kiểm kê TSCĐ
 • Theo dõi các hợp đồng bảo hiểm TSCĐ.
 

Phoebus Internet Communicator


 Phoebus Internet Communicator giải quyết triệt để vấn đề trao đổi và đồng bộ thông tin giữa các chi nhánh với nhau mà không đòi hỏi cao về hạ tầng cơ sở và đường truyền ổn định giữa các chi nhánh. Thông tin có thể được đồng bộ ngay cả qua ADSL hoặc kết nối quay số.

 • Tự động đồng bộ dữ liệu từ server –> server hoặc trạm làm việc -> server qua internet.
 • Tùy biến chọn nhóm dữ liệu cần đồng bộ.
 • Tùy biến khoảng thời gian giữa các lần chạy đồng bộ dữ liệu.
 • Chọn loại thông tin gửi đi và thông tin nhận về
 • Mã hóa thông tin khi gửi đi.
 • Chỉ cần kết nối ADSL. 

Áp dụng thực tế :
 Hệ thống trường của quý công ty mở rộng ở các tỉnh, thành. Các hóa đơn và phiếu thu cần được chuyển về trung tâm dữ liệu sau mỗi 30 phút. Danh mục các khóa học, môn học và giá bán sách vở, dịch vụ đưa đón học sinh được cập nhật từ Trung tâm đến các trường định kỳ sau mỗi ngày.
 Các trường được mở rộng với tốc độ nhanh, do đó cung cấp đường truyền ổn định cho tất cả các cửa hàng trong chuỗi là không khả thi.
 Giải pháp cho quý công ty là sử dung Phoebus Internet Comunicator để tự động hóa việc chuyển dữ liệu tử các trường về trung tâm định kì. Thời điểm chuyển dữ liệu sau 30 phút , hoặc vài giờ  hoặc mỗi ngày tùy thuộc vào dạng kết nối internet tại chi nhánh. 

 

Phoebus Inventory


Quản lý sách vở, đồng phục, công cụ giảng dạy ở các trường.
 • Phân loại danh mục vật tư theo nhóm. 
 • Theo dõi tình trạng nhập hàng theo đơn hàng, hóa đơn.
 • Tình giá xuất trung bình theo bình quân gia quyền, bình quân cuối kỳ, nhập trước xuất trước, theo yêu cầu quản lý.
 • Lưu chuyển hàng hóa giữa các trường.
 • Kiểm kê kho định kỳ.
 • So khớp với giá trị trên hệ thống kế toán

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét